บริษัท พีเอ็มพี เสิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เราเป็น สำนักงานบัญชี และนักบัญชีที่ได้รับอนุญาต และชำนาญปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
ให้บริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ อันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชี และส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
PMP SERVE (Thailand) มีบริการที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง ด้านบัญชีและภาษี ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย ในราคาเหมาะสม

PMP SERVE (THAILAND) CO.,LTD.

บริการระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ

ประสบการณ์ ที่หลากหลายของประเภทธุรกิจ อย่างยาวนาน และเราคือผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาและให้บริการแก่ธุรกิจ SMEs

ได้มาตรฐานและความถูกต้อง

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้าในการตัดสินใจทางธุรกิจ

ความรวดเร็วเป็นสำคัญ

ให้บริการ และแก้ปัญหา ที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และทันต่อเวลา

ความรับผิดชอบและติดตามดูแล

เรารับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถ ในระดับคุณภาพมาตรฐาน

ความสม่ำเสมอและใส่ใจ

บริการมาตรฐาน และให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมอ และพิจารณาปรับปรุงตามนโยบาลของผู้ประกอบการ ใช้ความเชี่ยวชาญและรอบรู้ เป็นที่ปรึกษาแก่กิจการ ทุกๆ ปัญหา

ราคายุติธรรมและเหมาะสม

มาตรฐานงานคุณภาพในการให้บริการในราคายุติธรรม และเหมาะสม

ความซื่อสัตย์และจริงใจ

หลักการบริการที่จริงใจ และแนะนำเฉพาะข้อเท็จจริง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ

ความโปร่งใส

ทุกขั้นตอนการทำงานของเรานั้นโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

นักบัญชีมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ทางธุรกิจด้านบัญชี เราจึงมีความมั่นใจ ในการให้บริการ ที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือ … รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาต่างๆ ทางด้านบัญชีและภาษี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล และบริการอื่นๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กร ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ทุกประเภทกิจการของประเทศไทย

สาระน่ารู้เรื่องบัญชีและภาษี